Jagt og fiskeri

Nørholms jagt og fiskeri

10164_66

Jagten er meget alsidig, der nedlægges årligt 2-3 krondyr, 30-40 stk råvildt, harer, ræve ca, 100 ænder (der udsættes 50), fasaner, og på heden og i skoven, er der om efteråret en fantastisk sneppejagt.

Fiskeri ved Varde Å og Linding Å omfatter ca. 10 km åbred gennem den smukke Varde Ådal, der er omkranset af Nørholm Hede til den ene side og Nørholm Skov på den anden. Linding Å løber gennem engen ved Yderik, under Linding Bro, gennem Nørholm Skov og løber ud i Varde Å på Nørholms engarealer.

Varde å er Danmarks bedste laksevand, ingen andre steder fanges så mange laks.

Et naturgenopretningsprojekt har i 2008-09 bragt 4-5 gange så meget vand i det gen-snoede åløb ved Nørholm.

Nørholm Vandmølle før restaureringen
Nørholm Vandmølle efter restaureringen