Jagt og fiskeri

Nørholms jagt og fiskeri

10164_66

Nørholm Godsjagts arealer udbydes til leje for første gang i over 40 år

806 ha unik natur udbydes til jagt i Sydvestjylland pr. 1/9-2021.

Jagtarealerne forventes delt i to afhængig af efterspørgsel:

Plantagestykket 326 ha med eng, mergelgrav, Linding Å og ådal, Ellebæk og læbælter, sammenfattet i 171 ha agerjord og 155 ha plantageskov og gammel løvskov samt eng. Max. 12 jægere.

Hedestykket 480 ha med 130 ha engarealer og gammel fredskov i og ved Varde Å-dal, som har unikt terræn for Vestjylland, samt 350 ha fredet hede, der pga. den over 100 år gamle totalfredning langsomt danner skov. Max. 18 jægere.

Begge arealer har en bred vifte af vildt: råvildt, dåvildt, kronvildt, snepper, ænder, fasaner, ræv, hare mv. Jagten er meget alsidig, der nedlægges årligt 2-6 krondyr, 30-40 stk råvildt, harer, ræve, ænder (der udsættes 50) og enkelte fasaner. Både på heden og i skoven, er der om efteråret en fantastisk sneppejagt.

Dertil kommer et rigt øvrigt dyreliv med bl.a. flere uglearter, rovfugle og en flok traner, som giver en ekstra naturoplevelse.

Nørholms arealer er kendetegnet ved store vidder, varieret beplantning og natur, gennemskåret af kuperet terræn ved ådalene.

Til jagten hører mulighed for benyttelse af Folkestuen i godsets kælder, med hvælvinge og åbent ildsted, som også benævnes ”Jagtkælderen”. Hovedbygningen er opført i 1776-1780 og sætter en unik ramme om fællesjagter.

Derudover er der mulighed for at leje 6-10 sengepladser uden forplejning.

Pris samt øvrige oplysninger ved henvendelse til norholm@mailme.dk

Fiskeri

Fiskeri ved Varde Å og Linding Å omfatter ca. 10 km åbred gennem den smukke Varde Ådal, der er omkranset af Nørholm Hede til den ene side og Nørholm Skov på den anden. Linding Å løber gennem engen ved Yderik, under Linding Bro, gennem Nørholm Skov og løber ud i Varde Å på Nørholms engarealer. Varde Å er Danmarks bedste laksevand efter mange års arbejde med laksebestanden. Ingen andre steder i Danmark fanges så mange laks.

Nørholm Fiskeklub lejer fiskeretten og har 40 medlemmer.

Godset råder over 6 fiskekort, som udlejes ved efterspørgsel – henvendelse via norholm@mailme.dk

Å-løbet ses her før tilbageførslen af vand ledt til Karlsgårdeværket.

Et naturgenopretningsprojekt har i 2008-09 bragt 4-5 gange så meget vand i det gen-snoede åløb ved Nørholm.

Nørholm Vandmølle før restaureringen
Nørholm Vandmølle efter restaureringen