Jagt og fiskeri

Nørholms jagt og fiskeri

10164_66

Nørholm Godsjagts arealer lejes af Nørholms Jagtkonsortium 2022

806 ha unik jagt i Sydvestjylland

Jagtarealerne beskrives i to hovedområder:

Plantagestykket 326 ha med eng, mergelgrav, Linding Å og ådal, Ellebæk og læbælter, sammenfattet i 171 ha agerjord og 155 ha plantageskov og gammel løvskov samt eng.

Hedestykket 480 ha med 130 ha engarealer og gammel fredskov i og ved Varde Å-dal, som har unikt terræn for Vestjylland, samt 350 ha fredet hede, der pga. den over 100 år gamle totalfredning langsomt danner skov.

Begge arealer har en bred vifte af vildt: råvildt, dåvildt, kronvildt, snepper, ænder, fasaner, ræv, hare mv. Jagten er meget alsidig, der nedlægges årligt 2-6 krondyr, 30-40 stk råvildt, harer, ræve, ænder og fasaner. Både på heden og i skoven, er der om efteråret en fantastisk sneppejagt.

Dertil kommer et rigt øvrigt dyreliv med bl.a. flere uglearter, rovfugle og en flok traner, som giver en ekstra naturoplevelse.

Nørholms arealer er kendetegnet ved store vidder, varieret beplantning og natur, gennemskåret af kuperet terræn ved ådalene.

Til jagten hører mulighed for benyttelse af Folkestuen i godsets kælder, med hvælvinger og åbent ildsted, som også benævnes ”Jagtkælderen”. Hovedbygningen er opført i 1776-1780 og sætter en unik ramme om fællesjagter.

Derudover er der mulighed for at leje 6-10 sengepladser uden forplejning.

Ved ønske om plads på venteliste rettes henvendelse til norholm@mailme.dk

Fiskeri

Fiskeri ved Varde Å og Linding Å omfatter ca. 10 km åbred gennem den smukke Varde Ådal, der er omkranset af Nørholm Hede til den ene side og Nørholm Skov på den anden. Linding Å løber gennem engen ved Yderik, under Linding Bro, gennem Nørholm Skov og løber ud i Varde Å på Nørholms engarealer. Varde Å er Danmarks bedste laksevand efter mange års arbejde med laksebestanden, der har sin helt egen laksestamme. Ingen andre steder i Danmark fanges så mange laks.

At fiske på Nørholms arealer er en naturoplevelse af de helt store, hvor de brede åslyngninger og enorme vandmasser skærer sig igennem den flotte Varde Ådal med rigt dyreliv og naturlandskab så langt øjet rækker kun med blik til det historiske gods fra 1700-tallet, hvor der værnes om natur og kultur i en alsidig drift.

Nørholm Fiskekonsortium lejer fiskeretten fra 2023-2028 og har ca. 30 medlemmer plus gæstepladser.

Nørholm Fiskekonsortium har mulighed for at leje 6-10 sengepladser på godsets gæsteværelser (uden forplejning).

Henvendelse til Nørholm Fiskekonsortium via norholm@mailme.dk

Varde Å ved Stokkebro før genslyngningen, der blev etableret i 2008-2009.

Å-løbet ses her før tilbageførslen af vand ledt til Karlsgårdeværket.

Et naturgenopretningsprojekt har i 2008-09 bragt 4-5 gange så meget vand i det gen-snoede åløb ved Nørholm.

Nørholm Vandmølle før restaureringen
Nørholm Vandmølle efter restaureringen

Varde Å før genslygningen, der blev etableret i 2008-2009.